Banka Mevduat Faiz Oranları

Bankalara belli bir vade ile ya da vadesiz olarak yatırılan paraya mevduat denilmektedir ve banka mevduat faiz oranları bankalara göre değişmektedir. Özellikle internet üzerinden açılan e-vadeli hesaplar için uygulanan faiz oranları, banka şubesi aracılığı ile açılan vadeli hesaplardan bir miktar daha yüksektir. Banka mevduatı faiz hesaplaması yapılırken anapara ile faiz oranı ve vadesi çarpılmalı ve 36 bin 500’e bölünmelidir. Bu formülle brüt hesaplanmaktadır. Yıllık yüzde 15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli hesaba 10 bin TL yatırıldığında, 30 günlük brüt faiz getirisi 10.000 TL ile 15,09 X30/36500 = 124,02 TL olarak ortaya çıkmaktadır. Faiz gelirinden stopaj yani gelir vergisi ödeneceği unutulmamalıdır.

Mevduat Getirisi Stopaj (Gelir Vergisi) Oranları

Vade                         6 Aya Kadar   6 Ay – 1 Yıl      1 Yıl Üzeri

Türk Lirası (TL)      yüzde 15         yüzde 12         yüzde 10

Dolar, Euro              yüzde 18         yüzde 15         yüzde 13

Altın Katılım           yüzde 15          yüzde 15         yüzde 15

Ticari işletmelerin elde ettikleri faiz gelirleri için kurumlar vergisi ödemesi yapması gerektiği bilinmelidir.

Faiz Getirisi En Yüksek Banka Nasıl Belirlenir?

Bankaların müşterilerine uyguladığı mevduat faiz oranları sabit değildir. Bankalar mevduatlara uyguladığı faiz oranlarını sık sık değiştirmektedir. Bu nedenle mevduat faizleri arasından en yüksek olanın tespit edilebilmesi için bankaların karşılaştırılmasında yarar vardır. Karşılaştırma yapılırken bankaların mevduatlara sunduğu güncel faiz oranlarının görülebilmesi için her bankanı internet sitesinin ziyaret edilmesi yeterli olabilmektedir. Banka mevduat faiz oranları hesaplanırken elde edilmesi planlanan faiz getirisinin yanı sıra mevduat tutarı, bankanın faiz oranı, vade süresi ve stopaj oranının hesaplanması gereklidir. Mevduat faiz oranları hesaplanırken paranın hesapta kaç gün kaldığı önemlidir. 1 aylık vadeli hesap düşünüldüğünde bazen 30, bazen de para 31 gün kalabilmektedir. 3 aylık vadeli hesaplarda da hesaplama 91 gün ya da 92 gün şeklindedir. Kırık vadeli hesaplar da 42 gün ya da 63 gün gibidir.

Banka Mevduat Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır?

Banka mevduat faiz oranları hesaplanırken verilerin tamamı kullanılmalıdır. Örneğin 10 bin TL’nin yıllık yüzde 9,5 faiz ile bir ay vadeli olarak yatırıldığı ve o ayın 30 gün olduğu düşünüldüğünde yapılan hesaplamada vade sayısının 6 aydan kısa olması için stopaj oranı yüzde 15 olarak ele alınmalıdır.

Stopajsız faiz oranı = 10.000×9,5×30 /36500= 78,08 TL

Stopaj kesintisiyle elde edilen net kazanç= 78,08- (78,08×0.15) =66,37 TL

Vadenin sonunda hesaba 10 bin TL’ye ek olarak 66,37 TL yatırılmaktadır. Banka mevduat faiz oranları hesaplanırken normal şartlarda vadeli hesapların otomatik olarak yenilendiği unutulmamalıdır.